Hangi Fuara Katılıyorsunuz ?

Katılacağınız fuarın adını birkaç kelime ile girin, çıkan sonuçlarda fuar ismini tıklayın ve talep formuna ulaşın. Listede katılım yapacağınız fuar ismi yoksa veya hatalı bir sonuç çıkıyorsa lütfen bize ulaşın.

Telefon
+90 212 809 1616

Adres
Taşocağı yolu cad. Ağaoğlu Myoffice 212 K.6 / D.100
Bağcılar - İSTANBUL

Fuar Sektörünün Tarihçesi

Fuarcılığın başlangıcı olarak panayırlar kabul edilmektedir. Panayırların M.Ö. 18. yy.’da Hindistan’ın TYR kentinde M.Ö. 9. yy.’da da Mezopotamya uygarlıklarında ve Anadolu’da Hitit uygarlıklarında önemli sosyal ve ticari bir etkinlik olduğu bilinmektedir.
Fuar Sektörünün Tarihçesi

Mayafuar Fuar Tarihi
Fuarcılığın başlangıcı olarak panayırlar kabul edilmektedir

Panayırların M.Ö. 18. yy.’da Hindistan’ın TYR kentinde M.Ö. 9. yy.’da da Mezopotamya uygarlıklarında ve Anadolu’da Hitit uygarlıklarında önemli sosyal ve ticari bir etkinlik olduğu bilinmektedir.

Hıristiyanlık öncesi dönemlerde Atina’da çeşitli panayırlar kurulmaktaydı. Bu panayırlar ticari olmaktan çok sosyal bir içeriğe sahipti. Bu oluşumların başında da Atina Olimpiyatları gelmektedir.

Dünya genelinde ticaretin gelişmesiyle birlikte panayırlar, şehir devletleri arasındaki ilişkilerin gelişmesine neden olmuştur Öncelikle su ve daha sonrada Romalılarla gelişen karayolları, mal akışının boyutunu geliştirmiş ve bu tür pazarlamanın önemi daha da artmıştır.

Özellikle, karayolu yapımında yolların belirli merkezlerde toplanması ve bunların su veya deniz yoluyla bağlantılı olması, belli ticaret merkezlerini oluşturmuştur Bu merkezler zaman geçtikçe yeryüzünde ürün sağlama ve dağıtım merkezleri olmuştur

Bu merkezler daha çok İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere gibi denizle bağlantılı şehirleri bulunan ülkelerin bu liman yerleşim yerleri olarak ortaya çıkmışlardır. Bu dönemlerde Fransa’da Champagne Fuarları (427) bilinen en önemli fuarlardandı. Fransa'da Kral Dagobert (629) de Paris’de bugünkü anlayışa çok yakın Saint Deniş günleri için fuar kurulmuş ve bu fuar 1789’a kadar sürmüştür. ''Bu fuar daha sonraları Lendit ismini almıştır. Artık Fransa’da hemen hemen her Saint günleri için bir fuar düzenlenmeye başlanmıştır.

Zamanla fuarlardaki dini etkinlik zayıflamıştır. Asıl amaç olarak, teknolojinin ve ulaşımın gelişmesiyle birlikte fuarların ticari fonksiyonu ön plana çıkmıştır. Fuarlar vasıtasıyla bölgeler ve uluslar arası ilişkiler de yeni boyutlar kazanmış, globalleşmeyle birlikte dünya ticaretinin gelişmesine katkılar sağlanmıştır. > Bu gelişim süreci, Birinci Dünya Savaşına değin sürmüştür. Savaş dönemlerinde fuarcılıkta etkin bir duraklama görülmektedir. İkinci Dünya Savaşından sonra yeniden doğan fuarcılıkta hirleştiricilik ön planda görülür. Hümanizm, katılımcılık ve hirleştiricilik anlayışı fuarcılığın temel felsefesini oluşturur.
Fuar Kavramı

Fuar sözcüğü Latince “bayram, dini tören” anlamına gelen Fena kelimesinden, Fransızca Foire yolu ile dilimize geçmiştir.

'Fuar, belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergilerdir Günümüzde fuarlar da sadece ticari mallar değil, hizmetler ve eğlence de tanıtılmakta ve pazarlanmaktadır.

Fuarlar, ticari mal ve hizmetlerin sergilenmesi ve dolayısıyla pazarlanmasın! amaçlayan, belli zamanlarda, belli yerlerde ve belli sürelerde halkın eğlenceli vakit geçirmesini de sağlayan büyük pazarlardır.
Bir başka tanıma göre de fuarcılık olarak isimlendirilen organizasyon; doğru yerde doğru zamanda doğru kişileri buluşturma çabasıdır.

Bir başka tanıma göre de fuarcılık olarak isimlendirilen organizasyon; doğru yerde doğru zamanda doğru kişileri buluşturma çabasıdır. Doğru yer ve doğru zaman sektörlere göre değişkendir. Örneğin; tekstil üreticileri için, otomobil üreticileri ve turizm sektöründeki otelciler için doğru zamanlar çok farklıdır.

Doğru yer, sektörlerin ihracat şansının fazla olduğu pazarlara göre şekillenmektedir. Doğru kişiler ise değişmeyen bir unsur olup, fuar ne zaman ve nerede olursa olsun iyi bir tanıtım ile sağlanabilir ve olmazsa olmaz özelliği taşır.

Her şey hayalle başlar.
Sosyal Medyada Biz